ramio

Neix a Girona l’any 1961 on realitza estudis de piano, més tard s’especialitza en composició i instrumentació al CSMMB amb Josep Soler i Carles Guinovart i l’any 1988 amplia estudis amb Betsy Jolas a París. Ha impartit nombrosos seminaris i cursos llenguatges del segle XX i a més coneix profundament el camp de la cobla en el qual s’iniciava com a compositora l’any 1980, més tard com a intèrpret de tenora i com a directora. Ha dirigit diverses formacions de cobla, entre les que destaquen la cobla Sant Jordi (1991 i 1993), des de 1994 la Bellpuig Cobla i des de 2002 la Vila d’Olesa. En les seves composicions ha mostrat interés en l’experimentació en el terreny de la cobla i els seus instruments, en són mostra, entre d’altres, les obres “Scherzo per a piano i ternora”, “Tres peces en auguris estel.lars” per a carilló i tenora, i “Eventualment naïf”. Des de 1997 la música de cobla és també objecte del seu estudi i investigació, tema amb la qual ha col.laborat a Edicions 62, a la Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear, vol VI, “La sardana i la música de cobla”, i a la col.lecció MOS, n.9, de les edicions SOM, amb el treball La Nissaga dels Serra. Des del 1990 fins l’actualitat exerceix de professora d’harmonia-contrapunt-anàlisi i formes a l’Escola i Conservatori de Música d’Igualada, ciutat on resideix i és co-propietària de la Llibreria Llegim...?.

Fotografia extreta de www.anoiadiari.cat